Quality of Life

Premium Kinoko Platinum AHCC Supplement – 750mg 60 Tablet

$69.95 $84.95 %18

DÜNYANIN LİDERİ İMMÜN SAĞLIK EKİ: Yaşam Kalitesi AHCC (Asillenmiş Alfa-Glukanlı) takviyesi, bağışıklık sağlığını desteklemek, optimal T hücresi ve doğal öldürücü hücre aktivitesini korumak için tasarlanmış mantarların özel bir karışımıdır ve dünya çapında 1000'den fazla klinik tarafından kullanılmaktadır. .
20 İNSAN KLİNİK ARAŞTIRMASINDA KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞTIR: AHCC mantar ekstraktımız Shiitake ve Mycelia dahil olmak üzere çeşitli tıbbi mantar türlerinden oluşur. AHCC, mantarların çoğunda öncelikle Beta Glukanlar bulunurken AHCC, çok güçlü bağışıklık arttırıcı etkilere sahip bir tür polisakarit olan Alpha Glucans açısından zengindir.
BAĞIŞIK SAĞLIK, LONGEVİTE ve NK HÜCRE AKTİVİTESİNİ DESTEKLİYOR: Kinoko Platinum AHCC kapsüllerinin bağışıklık sağlığını desteklediği, sitokin üretimini geliştirdiği, makrofaj aktivitesini, T hücresi ve NK hücre aktivitesini ve uzun ömürlülüğü desteklediği gösterilmiştir. Kinoko AHCC kapsüllerimiz yutmak kolaydır, rahat ve tatsızdır. Her AHCC 500mg kapsül size güçlü ve uzun süreli bağışıklık desteği sağlar.
ÜSTÜN AHCC KALİTESİ: Yaşam Kalitesi AHCC mevcut en güçlü mantar özütüdür. AHCC'miz Harvard Yale tarafından araştırılmış ve dünya çapında binlerce kişi tarafından kullanılmıştır. Diğer AHCC Takviyeleri, AHCC tozu, mantar takviyeleri, mantar özleri ve aktif heksoz ile ilişkili bileşiklerin aksine, Quality of Life'ın AHCC'nin kompleksi klinik olarak incelenir.
GMP SERTİFİKALI TESİSİNDE ÜRETİLMİŞTİR: Tüm takviyelerimiz, İyi Üretim Uygulamalarına bağlı olan GMP sertifikalı bir tesiste üretilmektedir.

Ürünlerin Türkçe açıklamalarında Google translate kullanılmıştır. Yazım yanlışı ya da anlam bozukluğu olabilir. Aksi belirtilmedikçe ürün fiyatına haricen kargo ve gümrük ödemeniz olacaktır. Bu masraflarınızı Whatsapp destek hattımızdan öğrenebilirsiniz.
  • THE WORLD’S LEADING IMMUNE HEALTH SUPPLEMENT: Quality of Life’s AHCC (with Acylated Alpha-Glucans) supplement is a proprietary blend of mushrooms designed to help support immune health, maintain optimal T-cell and natural killer cell activity and is used by over 1,000 clinics worldwide.
  • CLINICALLY PROVEN IN OVER 20 HUMAN CLINICAL TRIALS: Our AHCC mushroom extract is comprised of several species of medicinal mushrooms including Shiitake and Mycelia. AHCC is unique in that while most mushrooms contain primarily Beta Glucans, AHCC is rich in Alpha Glucans, a type of polysaccharide with very potent immune enhancing effects.
  • SUPPORTS IMMUNE HEALTH, LONGEVITY & NK CELL ACTIVITY: Kinoko Platinum AHCC capsules have shown to support immune health, enhance cytokine production, promote macrophage activity, T-cell and NK cell activity and longevity. Our Kinoko AHCC capsules are easy to swallow, convenient and tasteless. Each AHCC 500mg capsules gives you powerful long lasting immune support.
  • SUPERIOR AHCC QUALITY: Quality of Life’s AHCC is the most potent mushroom extract available. Our AHCC has been researched by Yale, Harvard and used by thousands of people worldwide. Unlike other AHCC Supplements, AHCC powder, mushroom supplements, mushroom extracts and active hexose correlated compounds, Quality of Life’s AHCC’s complex is clinically studied.
  • MANUFACTURED IN GMP CERTIFIED FACILITY: All of our supplements are manufactured in a GMP certified facility that adheres to Good Manufacturing Practices.
You will pay customs and shipping fee when we receive your package. You can ask these costs via Whatsapp Customer Service.
Diğer Ürünler
whatsapp