Labo Nutrition

LABO Nutrition VesseCLEAR - 60 Tablet

$33.00

LABO Nutrition VesseCLEAR - 60 Tablet NO 1 KLİNİK ÇALIŞMA NATTOKINASE NSKSD40: Düzgün dolaşımı destekler. 35'ten fazla çalışmayla desteklenen bu ürün, Bacillus subtilis natto ile patentli tescilli bir süreçle (patentler:JP3834048, JP3881494) fermente edilmiş GDO'lu olmayan soya fasulyelerinden ekstrakte edilir, bu da yüksek saflık ve maksimum biyoyararlılık ile sonuçlanır. JBSL (nattokinase'in öncüsü) tarafından geliştirilmiş olup, orijinalliği, kalitesi ve gücü nedeniyle Japan Health & Nutrition Food Association tarafından tanınmaktadır.
ORYZA GAMMAX İLE GELİŞTİRİLMİŞTİR: Bir antioksidandır, ferulik asit esterleri ve bitki sterolü içerir, ilk olarak Japonya'da GDO'suz pirinç kepeği yağından ekstrakte edilmiştir. Anksiyeteyi desteklemeye, sağlıklı glikoz seviyesini desteklemeye, kas kütlesini ve gücünü artırmaya, sağlıklı kan basıncını, sindirim sistemini, lipit profilini, strese karşı davranışsal ve fizyolojik tepkileri desteklemeye, ruh hali değişimlerini dengelemeye, bağışıklığı artırmaya, iltihaplanmayı önlemeye, toplam sağlık ve periferik nöropati
DOĞAL, GÜVENLİ, SAF & EN YÜKSEK BİYOYAVARLANABİLİRLİK. NattokinaseNSK-SD: insan denemeleri ve 20 yıllık güvenlik sicili ile desteklenir, oda sıcaklığında 42 ay boyunca stabildir, natto kinaz seviyesi alımdan 2 saat sonra kanda önemli ölçüde artar ve 13.3 saatte pik konsantrasyon ile. Gamma-oryzanol, sağlıklı trigliserit düzeylerini desteklediği kanıtlanmış araştırmalar. Yüksek güç. GRAS bileşeni. Alındıktan 1 saat sonra kana emilebilir. Beyin üzerinde faydalı faydalar sağlamak için kan-beyin bariyerini geçebilir

Ürünlerin Türkçe açıklamalarında Google translate kullanılmıştır. Yazım yanlışı ya da anlam bozukluğu olabilir. Aksi belirtilmedikçe ürün fiyatına haricen kargo ve gümrük ödemeniz olacaktır. Bu masraflarınızı Whatsapp destek hattımızdan öğrenebilirsiniz.
  • NO 1 CLINICAL STUDIED NATTOKINASE NSKSD40: Support smooth circulation. Backed by more than 35 studies, it is extracted from non-GMO soybeans which were fermented with Bacillus subtilis natto via a patented proprietary process (patents:JP3834048, JP3881494), which results in high purity & maximal bio-availability. Developed by JBSL (the pioneer of nattokinase), it is recognised by Japan Health & Nutrition Food Association for its authenticity, quality & potency.
  • ENHANCED WITH ORYZA GAMMAX: an antioxidant, contains ferulic acid esters and plant sterol, first extracted from non-GMO rice bran oil in Japan. It helps to support anxiety, support healthy glucose level, increase muscle mass & strength, support healthy blood pressure, digestive system, lipid profile, behavioural & physiological responses to stress, stabilise mood swings, boost immunity, anti-inflammation, for total wellness and peripheral neuropathy
  • NATURAL, SAFE, PURE & HIGHEST BIOAVAILABILITY. NattokinaseNSK-SD: supported by human trials & 20 years of safety track record, stable for 42 months at room temperature, natto kinase level significantly increases in blood 2 hour after intake with peak concentration at 13.3hours. Gamma-oryzanol, research proven to support healthy triglyceride levels. High potency. GRAS ingredient. Can be absorbed into blood 1hour after intake. Able to cross blood-brain barrier to exert beneficial benefits on brain
You will pay customs and shipping fee when we receive your package. You can ask these costs via Whatsapp Customer Service.
Diğer Ürünler
whatsapp